Marek Šálek

Výsadby stromů a tvorba zahrad

Baví mě stromy a přírodní zahrady. Umím výsadby naplánovat, realizovat a následně o stromy pečovat. 

Marek Šálek - zahrady
Stromy v krajině

Výsadby alejí

alej ovocných stromů

S radostí plánuji i následně realizuji výsadby stromů.

Zabývám se převážně jedlými ovocnými dřevinami.

Nabízím poradenství při zakládání nebo obnově alejí podél cest, ovocných sadů nebo i jednotlivých stromů v menších zahradách.

Mám zkušenosti se získáváním dotací na výsadbu stromů.

Věnuji se následné péči o vysazené stromy a výchovnému řezu.

Přírodní zahrady

Realizace zahrad

marek salek uprava zahrady

Pracuji samostatně i v týmu sehraných zahradníků a zkušených zahradních architektů.

Těší mě spolupráce na zajímavých projektech především z oboru jedlých zahrad, permakultury, agrolesnictví a syntropického zemědělství.

Mám zkušenosti se zakládáním zeleninových záhonů i s pěstováním.
Baví mě práce se dřevem, především tesařské prvky v zahradní tvorbě.

Na čem pracuji

Momentálně se zabývám nejvíce těmito projekty.

Marek salek rez stromu krkonose

Zkušenosti a studium

Odborně a s radostí

Při realizacích zahrad uplatňuji své několikaleté zkušenosti z rodinné přírodní zahrady, z výsadeb a péče o stromy v naší obci a ze spolupráce s Kamilem Fišerem, a to jak z projektů jedlých zahrad na běžně velkých pozemcích, tak z projektů na pozemcích o rozloze několika hektarů.

Teorii jsem studoval ve dvou semestrového kurzu Mendelovy univerzity – Ovocný strom v krajině pod vedením školkaře a pomologa Stanislava Bočka, na mnoha permakulturních kurzech Jaroslava Svobody, v literatuře a v neposlední řadě ze zkušeností přátel. 

Tvořím aleje, zahrady a komunity

Ozvěte se mi

Můžeme domluvit spolupráci, pobavit se o odrůdách stromů, úpravě zahrady nebo vám poradím na koho se obrátit.

kontakt

Přejít nahoru